AMATÖR DENİZCİ BELGESİ (ADB) Nasıl Alınır? Şartları ? Gereklilikler ?

Tarih: 23.02.2023 17:46
AMATÖR DENİZCİ BELGESİ (ADB) Nasıl Alınır? Şartları ? Gereklilikler ?AMATÖR DENİZCİ BELGESİ (ADB)


SIKÇA SORULAN SORULAR

KİMLER AMATÖR DENİZCİ BELGESİ ALABİLİR?

T.C. Vatandaşları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturma izni almış olan yabancı uyruklular ADB alabilir.

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ ALMAK İÇİN EĞİTİM VE SINAV ŞARTI VAR MI?

Amatör Denizci Belgesi almak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan temel eğitime katılmak ve ardından sınavda başarılı olma şartı vardır.

AMATÖR DENİZCİ EĞİTİM VE SINAVLARINA KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?

14 yaşını bitirenler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturma izni almış olan yabancı uyruklu olanlar, gerekli sağlık şartlarını sağlayanlar ADB sınavına katılabilir.

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ ALMAK İÇİN NEREDE EĞİTİM ALABİLİRİM?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Liman Başkanlıklarında yapılan eğitimlere katılabilirsiniz. Ayrıca alternatif olarak   https://adbs.uab.gov.tr/login internet adresinden erişim sağlanan ücretsiz uzaktan eğitim modülü olan Amatör Denizci Eğitim Sistemini (ADES) de tamamlayarak istenen eğitimi alabilirsiniz.

Tekne ve günbatımı

AMATÖR DENİZCİ EĞİTİM VE YAZILI SINAVLARINA NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan eğitim ve yazılı sınavlara katılmak için öncelikle https://gss.uab.gov.tr/ internet adresinden başvuru için “E-Devlet ile Giriş” menüsünden E-Devlet şifreniz ile giriş yaparak kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt ve başvuru prosedürü için tıklayınız. Yukarıda belirtilen şekilde sisteme kayıt işleminiz yaptıktan sonra Ankara’da eğitim ve sınava girmek istiyorsanız [email protected] elektronik posta adresine mesaj göndererek girmek istediğiniz eğitim ve sınav tarihini bildiriniz.  Ankara dışında Liman Başkanlıklarında eğitim ve sınava girmek istiyorsanız Liman Başkanlıklarına başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Liman Başkanlıkları listesine ulaşmak için tıklayınız.

AMATÖR DENİZCİ EĞİTİMİNİ ALDIM. SINAVA NEREDE GİREBİLİRİM?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü ile Liman Başkanlıklarında yapılan eğitimlerden hemen sonra yapılan sınavlara katılabilirsiniz.  Ayrıca alternatif olarak,  https://adbs.uab.gov.tr/login internet adresinden erişim sağlanan ücretsiz uzaktan eğitim modülü olan Amatör Denizci Eğitim Sistemini (ADES) tamamlamış iseniz, gss.gasm.gov.tr adresinden giriş yapıp sınav müracaatı yapıp randevu alarak çevrimiçi sınav merkezlerinde sınava girebilirsiniz.

AMATÖR DENİZCİ EĞİTİM VE SINAVLARI ÜCRETLİ Mİ?

Hayır, ADB eğitim ve sınavları tamamen ücretsizdir.Yeni eklenen Pratik eğitimler kurs üçretine tabidir. bölgenize ve programınıza uyan yetkilendirilmiş pratik eğitim kurumları sizden üçret talep etmektedir. bir kaç sattlik pratik ve teaorik eğitim vermektedirler.

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ SAĞLIK ŞARTLARI NELERDİR?

ADB alacak kişilerin 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen birinci grup sürücü belgesi sınıfları için istenen sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esaslara göre sağlık raporu almaları gerekir.  13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri kapsamında sürücü belgesi sahibi olanlar sağlık ve muayene şartlarından muaftır.

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ ALMAK İÇİN HERHANGİ BİR BELGE HARCI VAR MIDIR?

ADB almaya hak kazanan kişilerin Maliye Bakanlığı Veraset ve Harçlar Dairesine heryıl belirlenen  tutardaki belge harcını yatırmaları gerekmektedir. Amatör Denizci Belgesi  Harçları için https://odemeler.udhb.gov.tr adresine girilerek borçlandırma işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra Halk Bankasına gidilerek borçlandırılan tutarın TC kimlik numarası üzerinden ödemesi yapılır. Veya direk olarak Veraste ve Harçlar Vergi dairesine gidilerek ödeme yapılabilir.

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ SINAVINDA BAŞARILI OLMAM İÇİN KAÇ ALMAM GEREKİYOR, SINAV KONULARI NELERDİR, KAÇ SORU SORULUYOR?

Sınav başarı notu 100 üzerinden 60’tır. Sınavda; seyir, denizde çatışmayı önleme kuralları, gemicilik ve tekne kullanma, meteoroloji, denizde güvenlik ve denizde haberleşme, ilk yardım, deniz hukuku ve uluslararası sözleşmeler, tekne, motor ve elektrik bilgisi gibi konuları içeren en az 50 soru sorulur.

AMATÖR DENİZCİ EĞİTİMİNİ ALARAK SINAVI KAZANDIM. BELGEMİ NASIL ALABİLİRİM?

Sınava girdiğiniz birime Harç Makbuzunuzla başvurarak Amatör Denizci Belgenizi alabilirsiniz. Belgenizin ne zaman teslim edileceğin bu başvuru sırasında tarafınıza bildirilecektir.  

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ İLE HANGİ TEKNELERİ KULLANABİLİRİM ?

ADB ile, ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti gerçek kişilere veya faaliyet konusu su sporları olan dernek veya vakıflara ait tekneler ile bu şartlardan bir veya birkaçını haiz olmamakla birlikte, bağlama kütüğüne kayıtlı olup özel tekne ruhsatnamesi almış olan tekneler kullanılabilir.

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ ALMA YAŞI KAÇTIR?

14 yaşını bitirenler ADB alabilir. Ancak 18 yaşından küçük olanların imzası noterlikçe onaylanmış veli veya vasi muvafakati ile ADB alabilir. 16 yaşından küçük ADB sahibi kişiler, boyu 7 metreden, sürati saatte 7 deniz milinden fazla olan özel tekneleri sevk ve idare edemezler.

HANGİ TEKNELER ADB OLMAKSIZIN KULLANILABİLİR?

Motoru on beygir gücünden az özel tekneleri, sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneleri, kanolar/kayaklar ile ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneleri kullananlarda ADB aranmaz.

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ SÜRELİ MİDİR?

Hayır, Amatör Denizci belgesi süresizdir. Ancak ADB’nin herhangi bir nedenle (kayıp, eskime vb.) yenilenmesi isteniyorsa, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre, belge harcı ödendiğini gösterir makbuz eklenerek ve yenilenme nedenleri belirtilmek suretiyle yazılı olarak belgeyi veren İdare birimine başvurulur.

 AMATÖR DENİZCİ BELGESİ GEÇERLİK ALANI VE KULLANIM ŞARTLARI NELERDİR?

ADB gemiadamı yeterlik belgesi yerine geçmez. Bu belgeyle Gemilerin GemiAdamlarıyla Donatılmasına İlişkin Yönergede belirtilen resmî kurumlara ait ve resmî hizmete mahsus hizmet motorları hariç hiçbir tekne ve gemide ücret karşılığında çalışılamaz. Turizm mevzuatı uyarınca belgelendirilmiş, ticari faaliyette bulunmaksızın gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanan ticari yatlar kiracı sıfatıyla ADB sahibi kişilerce sevk ve idare edilebilirler. Ayrıca, yabancı uyruklular kendi ülkelerinden almış oldukları belgenin tanıdığı yetkiler çerçevesinde anılan tekneleri kullanabilir. Özel tekneler hiç bir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Bu tekneler, malikleri veya yetki verdikleri kişiler teknede bulunmaları kaydıyla, akraba ve arkadaşlarını gezi, eğlence ve amatör balıkçılık amacıyla tekneye alabilirler. Seyir haddinden fazla kişiyle yola çıkan özel tekneler ile ticari maksatla yolcu veya yük taşıyan tekneler; “yolculuğuna izin verilmemiş” sayılır ve bunlar hakkında 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. ADB belgesi olmadığı halde özel tekne kullanan kişilere 1000 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. ADB belgesi ile ticari faaliyette bulunan kişilere 2500 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Faaliyetin tekrarı halinde ise ayrıca, kişinin Amatör Denizci Belgesi iki yıl süreyle askıya alınır. Bu maddedeki fiiller için, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan mutlak ceza tutarları, o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır

İlgili Ürünler
Yükleniyor...